Politikker, Procedurer, Vedtægter o.a

På denne side kan du finde oplysninger, politiker og procedurer for FFF medlemmer.

Politikker

Diverse politiker finder du her, bla. loyale skytter og webside politikkerne

Procedurer

Det er FFF’s mål at støtte sine skytter når de er ude og skyde for klubben. Men vi skal stadig have orden i regnskabet, så derfor SKAL alle udskrive og udfylde et bilag som findes under menu punktet Bilag. Det udfyldte bilag sendes eller afleveres til kasseren, hvor efter beløbet bliver udbetalt til skyttens bank konto.

Bilag

Herunder kan du finde relevante bilag, herunder bilag til holdskydnings og individuelle skydninger hvor man ønsker tilmeldingsgebyret refunderet.

Vedtægter: Vedtægter

Bilag

Her på siden kan du finde de forskellige bilags skabeloner som du skal bruge for at få refunderet indskud fra f.eks. hold skydninger. PDF Formatet som anvendes på nogen af filerne herunder kræver Adobe Reader Klik på ikonet og hent programmet   Indskuds Refundering Når I har været ude at skyde i hold eller individuelle konkurrencer …

Se side »

Politiker

Politik for støtte til loyale skytter i Fyens Flugtskydnings Forening, er en politik som er blevet til på baggrund af den afgåede formand's ønske om at støtte loyale skytter som skyder og vinder for FFF. Politikken har aldrig tidligere været nedskrevet, men det er den blevet nu med de ændringer og tilføjelser som den nuværende …

Se side »

Våbenpåtegning

Ansøgning om våbenpåtegnelse starter med at ansøgeren læser vejledningen om SKV’er. Den findes her: Vejledning Dernæst udskrives og udfyldes en SKV-2 som findes SKV. reg. Dernæst er proceduren sådan: ALLE 3 sider sendes til Fyens Flugtskydnings Forening’s formand til underskrift. Send til: Bent Jensen, Degneløkkevej 22, 5450 Otterup Formanden sender derefter ansøgningen videre til Skytteforeningernes …

Se side »