Våbenpåtegning

Ansøgning om våbenpåtegnelse starter med at ansøgeren
læser vejledningen om SKV’er.

Den findes her: Vejledning

Dernæst udskrives og udfyldes en SKV-2 som findes SKV. reg.

Dernæst er proceduren sådan:

ALLE 3 sider sendes til Fyens Flugtskydnings Forening’s formand til underskrift.

Send til: Bent Jensen, Degneløkkevej 22, 5450 Otterup

Formanden sender derefter ansøgningen videre til

Skytteforeningernes Våbenregistrering

SKV – Vingstedvej 27, 7182 Bredsten

Derefter sender SKV ansøgningen til politiet.

Når SKV2 ansøgningen er korrekt udfyldt, sender SKV ansøgningen til godkendelse hos skyttens politikreds.

Når ansøgningen kommer retur fra politiet.

Når SKV får SKV2 ansøgningen retur fra politiet, behandles SKV2 ansøgningen i SKV‐registeret.

o Der udskrives et nyt våbenlegitimationskort til skytten.

o Der udskrives en faktura til foreningen, som sendes til foreningsformanden sammen med side 3/3 af SKV2 ansøgningen.

Betalingsfrist: løbende måned + 14 dage.

Du skal indbetale kr. 200 til F.F.F til dækning af udgifter og gebyrer på Reg. nr. 6850 – 0001034380 mærket med Navn og ordet våbenpåtegning

(SKV skal have de 150,00 og FFF tager 50,00 for at behandle din ansøgning)

Godkendelsen sendes til foreningsformanden, som skal:

o Tjekke at våbennummeret samt øvrige oplysninger på våbenlegitimationskortet og våbnet stemmer overens.

o Checke at gebyret er indbetalt

o Underskrive våbenlegitimationskortet og udlevere det til skytten.

o Når det nye våbenlegitimationskort udleveres, destrueres det gamle, hvis et sådan findes.

 DET KAN STÆRKT ANBEFALES AT MAN LÆSER DENNE VEJLEDNING FOR OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION.