Genralforsamling aflyst…aflyst!

                                                          Generalforsamlingen er aflyst!!!!

                                     Generalforsamling i Fyns Flugtskydnings Forening

                                           2020

                                                              Den 5. nov. 2020 kl. 19.00 – 21.30

                                                             Odense Skydecenter – Kærby Mose

                    Dagsorden iflg. vedtægterne….. på dagsorden er også sammenlægningen af foreningerne.

                Dagsorden kan rekverieres hos formanden, pr. mail.!

                       Tilmelding til formanden eller kassereren.

           Forslag der ønskes forelagt genralforsamlingen til behandling skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

                     Husk kontingentet SKAL være betalt for at kunne stemme på generalforsamlingen.

                                                                        Hilsen Formanden F.F.F

 

                                                                                                     

 

 

                                   .

 

 

 

 

 

 

                              


 

                                                      

                                                                   

                                                ———–oOo———–

                                               


                                                                   

                                                                                            

 

                          

 


 
 


                         


 

                                              


                                                                                     .

                                              

 

 

                       


                                                                

 

 

 


 

                       

                                            

                            


   

                                                     

     

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 


           

     

                      


                                                                                        

                         

                                                                   

                                                                       

                                                               lerduer-orange            

                                                                                         

                                                                

 

Husk vi modtager nu Dankort

Husk vi modtager nu Dankort

lerdue_ramt

   DFFny   ESC20logo issf